top of page

MINING CUSTOMER AND BUSINESS VALUE

Teamfoto.png

Inzicht geven in en het verbeteren van processen in uw organisatie is waar wij goed in zijn. Samen combineren wij meer dan 20 jaar ervaring in het verbeteren van organisaties, processen en mensen; binnen een diversiteit aan branches uiteenlopend van automatisering tot zorg en van onderwijs tot zakelijk dienstverlening.

In onze aanpak kiezen we voor Process Mining in combinatie met verbeter management (DMAIC) als vertrekpunt om te verbeteren wat moet in plaats om te verbeteren wat kan. Op basis van een digitale footprint wordt voor elke individuele case het gevolgde proces-pad bijgehouden. Door de paden van alle cases over elkaar te leggen ontstaat het overzicht van de meest voorkomende oplos-paden en de uitzonderingen hierop. Hiermee wordt het feitelijk gevolgde proces

-de Business Value- om een klantwens  -de Customer Value- te vervullen gevisualiseerd en voor iedereen in de organisatie begrijpelijk.

ONS AANBOD

Start scan.png
START
SCAN

De Lean & Bean Start Scan maakt gebruik van de nieuwste techniekenzoals process mining. Dit stelt organisaties in staat om complete processeninzichtelijk te maken.
De ...

Impact scan.png
IMPACT
SCAN

De Lean & Bean Impact Scan visualiseert de begin situatie en denieuwe situatie die ontstaan is na uitgevoerde procesverbeteringen.
Hi...

VerbeterJourney.png
VERBETER
JOURNEY

De Lean & Bean Verbeter Journey maakt het verbeterpotentieelinzichtelijk en realiseert aantoonbare en kwantificeerbare verbeteringen.

...

Compliancy Scan.png
COMPLIANCY SCAN

De Lean & Bean Compliancy Scan
visualiseert het volledig proces, gebruikmakend van de beschikbare brondata. De visualisatie van degehele werkelijkheid wordt getoetst aan het compliancy- ofprocesmodel.

H...

VerbeterAPK.png
VERBETER
APK

Met de Lean & Bean Verbeter APK worden processen periodiekgemeten om blijvende effecten van verbeteringen aan te tonen en de gezondheid van het proces inzichtelijk te maken.

H...

Interim.png
INTERIM MANAGEMENT

Lean & Bean ondersteunt graag met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van Lean, Agile, Six Sigma, HRM, Process Mining en Data Management bij de veranderingen die deorganisatie maakt.
D...

Ons aanbod

HELP MIJ BIJ DE OPLOSSINGSKEUZE

Vul onderstaande velden zo volledig mogelijk in
Selecteer hieronder wat op uw bedrijf van toepassing is:
Pakketkeuze
Onze aanpak
UW UITDAGING

Waarom is het voor service organisaties moeilijk om aantoonbare verbeteringen te realiseren?
• Proces problemen / bottle necks zijn verborgen in de work flows van IT-systemen
• Meningen en expert opinions bepalen de ‘werkelijkheid’ (feiten ontbreken)
• De geïntroduceerde verbetermethodiek functioneert niet optimaal of ontbreekt geheel
• Kwantificeren / financieel maken van verbeteringen vergt veel energie zonder aantoonbare resultaten


Waarom bemoeilijkt het continue verbeteren het bewaken van wet- &  regelgeving en kwaliteit binnen organisaties?
• Audits zijn afhankelijk van kennis in de organisatie
• Het betrouwbaarheidsniveau van audits op basis van steekproeven is laag


Daarnaast vraagt de verantwoording van verbeterprogramma’s veel energie en levert weinig op.

ONZE OPLOSSING

Ons advies zal bestaan uit éen van de 5 basisoplossingen die wij aanbieden. Mochten er naar aanleiding van dit advies vragen ontstaan dan staan wij u natuurlijk graag te woord. 

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. 

ONZE AANPAK

Lean & Bean staat voor samen met de opdrachtgever klantwaarde creëren. Hierbij gaan we uit van de 6 basis principes van lean thinking.

1)   Los het probleem van de klant volledig op
2)  Verspil geen tijd van de klant
3)  Lever precies wat de klant wil

4)  Lever de oplossing waar de klant het nodig heeft
5)  Los het probleem op wanneer de klant dat wil
6)  Los het probleem van de klant helemaal op met zo min mogelijk beslismomenten

Het is vanuit dit vertrekpunt dat we samen opzoek gaan naar wat verbeterd moet worden in plaats van wat verbeterd kan worden. In onze aanpak kiezen we voor Process Mining in combinatie met verbeter management (DMAIC) als vertrekpunt om te verbeteren wat moet in plaats om te verbeteren wat kan.

Contactfomulier

KOM IN CONTACT

Hartelijk dank, uw bericht is verzonden

CONTACTGEGEVENS

info@leanbean.nl

Mathijs Menheere

mathijs@leanbean.nl

06 - 33 90 51 52

bottom of page