top of page
VerbeterAPK.png

Verbeter APK

Hoe:

Met de Verbeter APK monitoren we periodiek de impact van de uitgevoerde verbeterinitiatieven. Om dit inzicht te maken lever je ons een minimale basisset aan data aan. Namelijk een Case ID, een Time stamp en een  Event,. Op basis hiervan maken wij een logisch model en met behulp van onze process mining tool maken wij het resultaat van de doorgevoerde verbetering inzichtelijk.

Resultaat:

Met terugkerende metingen maken we de gerealiseerde impact van de verbetercyclus inzichtelijk en tonen we aan of de verbeteringen standhouden. Deze aanpak bestaat uit minimaal een 3-tal metingen en levert daarmee de verantwoording van het verbeterprogramma:


• 0-meting om inzichtelijk te maken hoe het proces daadwerkelijk verloopt
• 1-meting om de effecten te meten
• X-meting om te controleren of de verbetering standhoudt en nieuwe verbetermogelijkheden te visualiseren.

Dit pakket bestaat uit:

Define.png

Define

Measure.png

Measure

Analyse.png

Analyse

Improve.png

Improve

Control.png

Controle

Continu in control met de Verbeter APK

Met de Lean & Bean Verbeter APK worden processen periodiek gemeten om blijvende effecten van verbeteringen aan te tonen en de ‘gezondheid’ van het proces inzichtelijk te maken.

De Lean & Bean Verbeter APK is een abonnementsvorm van onze process mining oplossing om wijzigingen in de processen te monitoren. De oplossing is uitermate geschikt voor organisaties die de effecten van hun verbeterprogramma’s continue willen of moeten verantwoorden.

Daarnaast ondersteunt de Lean & Bean Verbeter APK organisaties bij verbeteringen welke een langere doorlooptijd hebben door gedurende deze looptijd periodiek inzichtelijk te maken wat de al behaalde effecten zijn.


De organisatie bepaalt welke processen onderdeel worden van de continue monitoring en waarvan ze de effecten in kaart gebracht willen hebben. Samen met Lean & Bean stelt de organisatie vast met welk ritme de metingen plaatsvinden en de resultaten gedeeld
worden. Zo sluit de Verbeter Scan optimaal aan bij het verbetertempo van de organisatie.

5.PNG

Waarom samen met Lean & Bean?

Waarom niet zelf doen? 

Lage frequentie van uitvoer process mining waardoor licentiekosten niet in verhouding staan tot de geleverde waarde.

Specifieke expertise noodzakelijk (data modelleren & event log bouwen). Door het periodiek gebruik is het moeilijk deze kennis in de organisatie op te bouwen.

Process mining software in eigen beheer draaien leidt tot langere doorlooptijden totdat de business value geleverd kan worden.

Waarom Lean & Bean? 

Licentiekosten liggen bij Lean & Bean. Slechts een deel hiervan wordt verrekend waardoor de kosten laag uitvallen en de geleverde waarde direct optimaal benut.

Veel kennis en kunde aanwezig op gebied van uitvoeren en toepassen van process mining, data extractie en verbetermethodieken.

Kleine omvang waardoor de opdracht altijd centraal staat. Geen andere prioriteiten en direct aan de slag met de business value in plaats van een lang lopend IT-project.

Ik wil informatie over dit pakket

Hartelijk dank!

bottom of page