top of page
Compliancy Scan.png

Compliancy Scan

Hoe:

Met de Compliancy Scan maken we een vergelijking van het beschreven procesmodel en het werkelijk gevolgde proces. Om dit inzicht te maken lever je ons een minimale basisset aan data aan. Namelijk een Case ID, een Time stamp en een Event en het gehanteerde Procesmodel (BPMN).

Resultaat:

Uitgevoerde procesaudits voor de organisatie die snel, betrouwbaar en vereenvoudigd zijn. Wij presenteren een vergelijking op basis van een procesmeting en het BPMN-model, waarmee mogelijke schendingen van de beheersmaatregelen en/of procesafspraken worden aangetoond.

Dit pakket bestaat uit:

Define.png

Define

Measure.png

Measure

Analyse.png

Analyse

Improve.png

Improve

Control.png

Controle

Met de Compliancy Scan volledig in control

Het volledige beeld van de processen met alle uitzonderingen in beeld en getoetst aan het gewenste procesmodel wordt mogelijk met de Lean & Bean Compliancy Scan.

Het belang van wet- & regelgeving en aantoonbaar ‘in control’ zijn neemt nog steeds toe. De exponentieel toenemende groei van data binnen processen compliceert de manier waarop organisaties werken. De veranderende manier van werken vereist ook een andere manier van analyseren. Auditors wordt gevraagd processen volledig in beeld te hebben. Audits op basis van steekproeven met relatief kleine datasets volstaan niet meer.

Op welke gebieden voegt de Lean & Bean Compliancy Scan waarde toe?
Het resultaat van de Lean & Bean Compliancy Scan visualiseert direct met volledige transparantie het proces inclusief alle afwijkingen..

Verhogen van kwaliteit analyses


Door de volledigheid van data en volledige transparantie is voor alle processen elke
afwijking van de gewenste situatie inzichtelijk.

Verlagen van compliancy kosten


Het blootleggen van verborgen inefficiënties verlaagt de proceskosten. Daarnaast wordt de analysecapaciteit specifiek ingezet op de gevonden afwijkingen. Hiermee verlagen de kosten van het interne en externe audit proces aanzienlijk.

Verlagen van risico impact


Procesafwijkingen worden in een vroeg stadium onderkend. Dit leidt tot proactieve analyses die faciliteren in het eerder kunnen implementeren van beheersmaatregelen.

2.PNG
2.PNG

Waarom samen met Lean & Bean?

Waarom niet zelf doen? 

Lage frequentie van uitvoer process mining waardoor licentiekosten niet in verhouding staan tot de geleverde waarde.

Specifieke expertise noodzakelijk (data modelleren & event log bouwen). Door het periodiek gebruik is het moeilijk deze kennis in de organisatie op te bouwen.

Process mining software in eigen beheer draaien leidt tot langere doorlooptijden totdat de business value geleverd kan worden.

Waarom Lean & Bean? 

Licentiekosten liggen bij Lean & Bean. Slechts een deel hiervan wordt verrekend waardoor de kosten laag uitvallen en de geleverde waarde direct optimaal benut.

Veel kennis en kunde aanwezig op gebied van uitvoeren en toepassen van process mining, data extractie en verbetermethodieken.

Kleine omvang waardoor de opdracht altijd centraal staat. Geen andere prioriteiten en direct aan de slag met de business value in plaats van een lang lopend IT-project.

Ik wil informatie over dit pakket

Hartelijk dank!

bottom of page