top of page
VerbeterJourney.png

Verbeter Journey

Hoe:

Met de Verbeter Journey maken we de kwaliteit van het proces inzichtelijk. Om dit inzichtelijk te maken lever je ons een minimale basisset aan data aan. Namelijk een Case ID, een Time stamp en een Event,. Op basis hiervan maken wij een logisch model en met behulp van onze process mining tool maken wij het verbeterpotentieel inzichtelijk en starten we gezamenlijk een traject om de gewenste verbetering te realiseren.

Resultaat:

Wij maken door middel van een 0-meting inzichtelijk hoe je geselecteerde proces daadwerkelijk verloopt.


Samen hebben we een werkwijze geïmplementeerd hoe continu verbeteringen te realiseren door toepassing van de LEAN principes. Met een tweede meting, na uitvoer van de verbeter cyclus, maken we de gerealiseerde impact inzichtelijk. Hiermee wordt zowel de verbetermethodiek geoptimaliseerd, in combinatie met aantoonbaar bewijs van de gerealiseerde impact!

Dit pakket bestaat uit:

Define.png

Define

Measure.png

Measure

Analyse.png

Analyse

Improve.png

Improve

Control.png

Controle

Verbeteren wat moet met de verbeter journey

Process mining visualiseert het volledige verbeterpotentieel. Zonder verbetermethodiek wordt het potentieel niet geëffectueerd, wat leidt tot kostbaar verlies van operationele capaciteit.

Verbeteren is essentieel voor een organisatie om concurrerend te blijven op zowel klantervaring als kostenbeheersing. In de LEAN-filosofie is verbeteren onderdeel van de operationele activiteiten. Verbeteringen dienen direct bij te dragen aan de organisatiedoelen zodat de operationele capaciteit maximaal benut wordt. Bij Lean & Bean verwoorden we dit als “verbeteren wat moet, in plaats van verbeteren wat kan”.

Verlagen van verbeterkosten


Het gehele proces met alle uitzonderingen toont het verbeterpotentieel aan. De
analyse-inspanning van de medewerkers wordt geminimaliseerd en alle verbetercapaciteit is gericht op het verbeteren.

1.PNG

Optimaliseren van verbetermethodiek


De organisatie leert een verbetermethodiek waarmee verbeteringen aansluiten op de
strategie. Is er een bestaande verbetermethodiek, dan optimaliseren we deze zodat het maximaal aansluit bij de organisatiedoelen.

Kwantificeren van verbeteringen


Een nameting van het verbeteringen maakt inzichtelijk welk effect bereikt is.
Ook wordt de impact gekwantificeerd die de inspanning van de verbetering

1.png
2.PNG

Waarom samen met Lean & Bean?

Waarom niet zelf doen? 

Lage frequentie van uitvoer process mining waardoor licentiekosten niet in verhouding staan tot de geleverde waarde.

Specifieke expertise noodzakelijk (data modelleren & event log bouwen). Door het periodiek gebruik is het moeilijk deze kennis in de organisatie op te bouwen.

Process mining software in eigen beheer draaien leidt tot langere doorlooptijden totdat de business value geleverd kan worden.

Waarom Lean & Bean? 

Licentiekosten liggen bij Lean & Bean. Slechts een deel hiervan wordt verrekend waardoor de kosten laag uitvallen en de geleverde waarde direct optimaal benut.

Veel kennis en kunde aanwezig op gebied van uitvoeren en toepassen van process mining, data extractie en verbetermethodieken.

Kleine omvang waardoor de opdracht altijd centraal staat. Geen andere prioriteiten en direct aan de slag met de business value in plaats van een lang lopend IT-project.

Ik wil informatie over dit pakket

Hartelijk dank!

bottom of page