top of page
Impact scan.png

Impact Scan

Hoe:

Met de Impactscan maken we de kwaliteit van het proces inzichtelijk. Om dit inzicht te maken lever je ons een minimale basisset aan data aan. Namelijk een Case ID, een Time stamp en een Event,. Op basis hiervan maken wij een logisch model en met behulp van onze process mining tool maken wij het resultaat van de doorgevoerde verbetering inzichtelijk.

Resultaat:

Inzicht aan de organisatie waar de kosten in je proces zitten of waar klantwaarde verloren gaat. Wij maken door middel van een 0-meting inzichtelijk hoe je geselecteerde proces daadwerkelijk
verloopt.


Met een tweede meting, na uitvoer van de verbetercyclus, maken we de gerealiseerde impact inzichtelijk. Dit legt de basis voor het kwantificeren of financieel maken van de verbeteringen

Dit pakket bestaat uit:

Define.png

Define

Measure.png

Measure

Analyse.png

Analyse

Improve.png

Improve

Control.png

Controle

2.PNG

1) Proces tijdens 0-meting of voor
verbeter initiatief

2) Proces na 0-meting of verbeter
initiatief

3) Gericht inzicht in de impact van de
doorgevoerde verbeteringen 
initiatief

3.PNG
1.PNG

Impact van verbeterinitiatieven in zicht

De Lean & Bean Impact Scan meet de impact van geïmplementeerde en lopende verbeterinitiatieven. Toont de opbrengsten aan of optimaliseer het verbeterproces.

Verbeteren van de dienstverlening is voor geen enkele organisatie een primaire aangelegenheid. De verbeteractiviteit is in eerste instantie een kostenpost, pas met de realisatie van de verbetering worden de kosten omgezet in opbrengsten. De Lean & Bean Impact Scan objectiveert deze verbeteringen. Dit levert inzicht op de return on investment (ROI) van de ingezette verbetercapaciteit. Mocht er structureel een negatieve ROI zijn, dan levert de Impact Scan aanknopingspunten om het verbeterproces aan te scherpen.


De Lean & Bean Impact Scan is in te zetten op lopende verbeterinitiatieven. Dat betekent dat er tijdens het verbetertraject al bijgestuurd kan worden. Dit voorziet in het voorkomen van implementaties van verbeteringen die niet het gewenste effect bereiken en opnieuw opgepakt moeten worden. Voorkomen is beter dan genezen


Ook is het mogelijk om achteraf aan te tonen wat de impact is geweest van al gerealiseerde verbeterinitiatieven. Bij mooie resultaten helpt dit bij het stimuleren van de verbetercultuur. Vallen de resultaten tegen, dan is het een uitgelezen kans om het verbeterproces te optimaliseren.


Lean & Bean biedt de Impact Scan ook aan als abonnementsvorm (Verbeter APK), zodat de

organisatie het ritme van verbeteren op een specifiek proces zelf bepaalt.

Waarom samen met Lean & Bean?

Waarom niet zelf doen? 

Lage frequentie van uitvoer process mining waardoor licentiekosten niet in verhouding staan tot de geleverde waarde.

Specifieke expertise noodzakelijk (data modelleren & event log bouwen). Door het periodiek gebruik is het moeilijk deze kennis in de organisatie op te bouwen.

Process mining software in eigen beheer draaien leidt tot langere doorlooptijden totdat de business value geleverd kan worden.

Waarom Lean & Bean? 

Licentiekosten liggen bij Lean & Bean. Slechts een deel hiervan wordt verrekend waardoor de kosten laag uitvallen en de geleverde waarde direct optimaal benut.

Veel kennis en kunde aanwezig op gebied van uitvoeren en toepassen van process mining, data extractie en verbetermethodieken.

Kleine omvang waardoor de opdracht altijd centraal staat. Geen andere prioriteiten en direct aan de slag met de business value in plaats van een lang lopend IT-project.

Ik wil informatie over dit pakket

Hartelijk dank!

bottom of page