top of page

Privacy

Statement Lean & Bean

Je privacy is van groot belang voor Lean&Bean. Graag informeren wij je dan ook via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de voorwaarden die staan omschreven in het volgende document:


Privacy Policy 
Jouw privacy is van het grootste belang voor LEan&Bean. Graag informeren wij je dan ook via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. We beschrijven in dit document de volgende zaken:
– Welke gegevens wij verzamelen;
– Hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen;
– Waarom we persoonsgegevens verzamelen;
– Met wie wij persoonsgegevens delen;
– Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
– Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien en/of kan verwijderen;
– Overige zaken;
– Privacy statement Website;
– Disclaimer;


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, klanten en bezoekers) ons privacy beleid.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Van zakelijke relaties:
 Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, functie.
 Contactmomenten en afspraken.


Van bezoekers van onze website:
Met betrekking tot bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze commerciële nieuwsbrief, een van de whitepapers of publicatie toegestuurd willen
krijgen:
 Voornaam, achternaam en e-mailadres.
 De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven.


Met betrekking tot zakelijke relaties:
 Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven.


Met betrekking tot bezoekers van onze website:
 Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website in relatie tot onze nieuwsbrieven, whitepapers.


Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?


Zakelijke relaties:
 Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.


Voor bezoekers van onze website:
 Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor en achternaam en het e-mailadres is nodig om nieuwsbrieven en/of whitepapers te kunnen toesturen.


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
Lean&Bean deelt persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe worden wettelijk worden verplicht.
Lean&Bean kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere Lean&Bean- collega´s en eventuele onderaannemers die namens ons diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren voor de hier genoemde dienstverlening of diensten leveren ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens eigenlijk?


Voor prospects en klanten:
 Gegevens van medewerkers van prospect-klanten worden 12 maanden bewaard.
 Gegevens van medewerkers van klanten: deze worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond, dit om een  zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.


Voor bezoekers van onze website:
 Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens voor het ontvangen van een publicatie of whitepaper dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.
 Als je jezelf hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief loopt deze inschrijving door totdat je deze zelf opzegt.
 
Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?
Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te
verwijderen. Als je dit wenst dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer, die je direct kunt bereiken op privacy@leanbean.nl. Verzoek je ons jouw gegevens te verwijderen dan sturen wij je hiervan uiteraard een bevestiging per email waarin de datum van verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing
van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.


Overige zaken:

Beveiliging
Lean&Bean doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Lean&Bean diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Lean&Bean met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.
Heb je ideeën, aanvullingen, klachten over privacy-bescherming of heb je andere vragen hierover dan kun je deze direct richten aan privacy@leanbean.nl. De privacy officer van Lean&Bean V.O.F. B.V. is Remko Bies, Vennoot.


Wijzigingen.
Lean&Bean behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de
aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.
 
Privacy statement Website
Lean&Bean verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Met deze informatie verbeteren wij de kwaliteit van onze website.


Artikel 1: Algemeen
De website www.Leanbean.nl is eigendom van Lean&Bean V.O.F. (hierna te noemen: Lean&Bean). Lean&Bean houdt zich aan de wettelijke voorschriften met
betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Lean&Bean bij de verwerking van jouw
persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Artikel 2: Gegevensverwerking
Lean&Bean verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, voor verzameling van websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. Lean&Bean zal de door jou verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren; indien Lean&Bean hier wettelijk toe wordt verplicht.


Artikel 3: Cookies
Lean&Bean maakt op haar website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden
opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van je schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres. Indien Lean&Bean met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement.


Toelichting gebruik cookies: 
Cookies kunnen worden geplaatst voor Lean&Bean en door derden waarmee Lean&Bean samenwerkt. Lean&Bean maakt gebruik van verschillende soorten
cookies, hieronder een overzicht:


Functionele cookies

Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website maken en zorgen ervoor dat het gebruik van de website bij een volgend
bezoek vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door de inloggegevens te onthouden). 


Webstatistieken cookies
Lean&Bean verzamelt informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt Lean&Bean in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.


Advertentie- of targetingcookies
Lean&Bean plaatst cookies op deze website waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gemeten. Met behulp van deze informatie wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor een specifieke doelgroep. Tevens is het met deze cookies mogelijk om het aanbod op deze website of op websites van derden af te stemmen op het surfgedrag en de interesses van bezoekers. Deze cookies kunnen bovendien worden gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken. 


Verwijzing naar derden
Lean&Bean maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten FaceBook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van Lean&Bean en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.


Afmelden
Bij een bezoek aan www.LeanBean.nl wordt gevraagd akkoord te gaan dat Lean&Bean cookies op jouw apparaat plaatst. Indien je niet wilt dat Lean&Bean
cookies op jouw apparaat plaatst, kun je de cookie-instellingen van je browser wijzigen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en apparaat die je
gebruikt moet aanpassen. Hoe je de instellingen kunnen aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.


Artikel 4: Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.


Artikel 5: Aanpassingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Artikel 6: Vragen en informatie
Als je vragen hebt over de manier waarop Lean&Bean V.O.F. met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via: e-mail: privacy@LeanBean.nl.


Disclaimer:
E-mail. Je kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige
informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

 

Garanties:

Lean&Bean biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.


Aansprakelijkheid: 

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Lean&Bean, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.


Hyperlinks.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Lean&Bean geen zeggenschap heeft. Lean&Bean geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites
van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven. Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

bottom of page