top of page
Start scan.png

Start Scan

Hoe:

Met de Startscan maken we het proces inzichtelijk. Om dit inzicht te maken lever je ons een minimale basisset aan data aan. Namelijk een Case ID, een Time stamp en een Event,. Op basis hiervan maken wij een logisch model en met behulp van onze process mining tool maken wij het inzichtelijk.

Resultaat:

Inzicht aan de organisatie waar de kosten in je proces zitten of waar klantwaarde verloren gaat. Wij maken door middel van een 0-meting inzichtelijk hoe je geselecteerde proces daadwerkelijk verloopt. Met een tweede meting, na uitvoer van de verbetercyclus, maken we de gerealiseerde impact inzichtelijk. Dit legt de basis voor het kwantificeren of financieel maken van de verbeteringen.

Dit pakket bestaat uit:

Define.png

Define

Measure.png

Measure

Analyse.png

Analyse

Improve.png

Improve

Control.png

Controle

Proceskosten en klantwaarde in beeld

De Lean & Bean Start Scan visualiseert en kwantificeert bestaande bedrijfsprocessen. Ontdek hiermee de verborgen proceskosten.

Kostenbeheersing en de klant centraal stellen zijn begrippen die bij bijna elke organisatie onderdeel uitmaken van de strategie. De Lean & Bean Start Scan legt de kostenstructuur van het proces bloot en toont aan waar klantwaarde verloren gaat.


De Lean& Bean Start Scan maakt gebruik van de nieuwste technieken zoals process mining waardoor alle data gebruikt wordt in plaats van te werken met samples en steekproeven. Dit stelt organisaties in staat om onbekende procesafwijkingen inzichtelijk te maken, oftewel: meten wat je niet weet.


De inzichten van de Start Scan worden onder andere ingezet om op exploratieve wijze processen door te lichten. Daarnaast wordt het gebruikt om prioriteit aan te brengen in mogelijke verbeteringen: bepalen wat verbeterd moet worden in plaats van te verbeteren wat verbeterd kan worden om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.


Samengevat helpt de Lean & Bean Start Scan organisaties klantgerichter en efficiënter te opereren..
 

4.PNG
5.PNG

Waarom samen met Lean & Bean?

Waarom niet zelf doen? 

Lage frequentie van uitvoer process mining waardoor licentiekosten niet in verhouding staan tot de geleverde waarde.

Specifieke expertise noodzakelijk (data modelleren & event log bouwen). Door het periodiek gebruik is het moeilijk deze kennis in de organisatie op te bouwen.

Process mining software in eigen beheer draaien leidt tot langere doorlooptijden totdat de business value geleverd kan worden.

Waarom Lean & Bean? 

Licentiekosten liggen bij Lean & Bean. Slechts een deel hiervan wordt verrekend waardoor de kosten laag uitvallen en de geleverde waarde direct optimaal benut.

Veel kennis en kunde aanwezig op gebied van uitvoeren en toepassen van process mining, data extractie en verbetermethodieken.

Kleine omvang waardoor de opdracht altijd centraal staat. Geen andere prioriteiten en direct aan de slag met de business value in plaats van een lang lopend IT-project.

Ik wil informatie over dit pakket

Hartelijk dank!

bottom of page